GalleryPhobia

Kunstverkene omsettes ved GalleryPhobia som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA

Om Oss

GalleryPhobia er et moderne galleri hvor flere gis muligheten til å stille ut sin kunst, innenfor de kategorier vi har bestemt oss for å vise i galleriet. Vi er her for å fremme kunstnere, uavhengig av hvor kjente og etablerte de er.
GalleryPHobia eies, driftes og markedsføres i privat regi.


Thanks! To Tommy Kristiansen for permission and use of his music for our marketing. Your Pick Me Up - I Met Someone

Forward

Gallery

PHobia

SCROLL

About GalleryPHobia.

GalleryPHobia is a modern and creative gallery where everyone is allowed to show theri artwork. We are here to promote artists, regardless of how well-known and established they are. GalleryPhobia is a gallery where the artists themselves can decide when and what they want to exhibit. We highlight those who believe in their art, but who may be somewhat reserved to showcase or to value their art.

GalleryPhobia is an arena for those customers who want to find the very special they are looking for in art, and who may not be the natural Gallery customer. Here you can buy directly from the artist, in quiet surroundings without unnecessary pomp and splendor.

Buy directly from the artist here!

GalleryPHobia only deals with the distribution of art for performing artists. An intermediary sale indicates that the artist is a seller and owns the right of control over the art until complete settlement has taken place. GalleryPHobia mediates the sale for an agreed commission.

An intermediary sale indicates that the artist is a seller and owns the right of control over the art until complete settlement has taken place.

GalleryPHobia mediates the sale for an agreed commission.

Om GalleryPHobia.

galleryPHobia er et moderne galleri hvor flere gis muligheten til å stille ut sin kunst, innenfor de kategorier vi har bestemt oss for å vise i galleriet. Vi er her for å fremme kunstnere, uavhengig av hvor kjente og etablerte de er.

Kunst utstilt på galleryPHobia bestemmes til enhver tid av kunstneren selv. galleryPHobia vil på ingen måte påvirke, kommentere eller rettlede kunstneren i valg av utstilt kunst. Forutsatt at kunstneren forholder seg til enhver tids gjeldende lover & regler.

galleryPhobia er et galleri hvor kunstnerne selv bestemmer når og hva de ønsker å stille ut. Vi løfter frem de som tror på sin kunst, men som kanskje er noe reservert for å vise frem, eller for å verdisette egen kunst.

galleryPhobia er en arena for de kundene som ønsker å finne det helt spesielle de ser etter innen kunst, og som kanskje ikke er den naturlige gallerikunden. Her kan man kjøpe direkte fra kunstneren, i rolige omgivelser uten unødig støy eller ekko fra et tomt lokale.

galleryPHobia formidler salg av kunst for utøvende kunstnere. Dette innebærer at kunstner er selger og eier råderetten over kunsten frem til fullstendig oppgjør har funnet sted. galleryPHobia formidler salget mot en avtalt provisjon. Alle oppgitte priser inkluderer alle kostnader og avgifter, med unntak av frakt på kjøpte varer. Dette avtales med galleryPhobia under hvert enkelt salg og er avhengig av hvor kunst og kjøper befinner seg.

Naviger gjerne rundt på siden for å finne ut hva galleryPHobia kan tilby akkurat deg.

Ønsker du å stille ut dine bilder i vårt galleri ?
Fyll ut og send inn!

Hos oss skal det være enkelt

Sjekk våre kategorier og se hva som passer deg og din kunst best.
Takk for at du ønsker å bli med oss!
Oops! Noe gikk galt da du prøvde å sende inn skjemaet. Vennligt prøv igjen

SE Design har et brennende engasjement for å lage topp moderne hjemmesider til små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. For å nå sine mål mål om godt design, bruker SE Design Webflow som designerverktøy.

Vi tar forbehold om skrivefeil, feil i produktbeskrivelse, priser eller annen informasjon som framkommer på denne internettsiden